Åndedrettsvern fra 3M

Åndedrettsvern beskytter brukerens helse mot luftbåren forurensing i arbeidsmiljøet. Forurensingen kan være i form av partikler(støv, tåke, røyk, bakterier, virus) eller gass/damp. For å velge rett type åndredrettsvern, se arbeidstilsynets artikkel om åndedrettsvern og 3M sin filterguide.

3M har alt fra vedlikeholdsfrie støvmasker til batteridrevne enheter. Vedlikeholdsfrie støvmasker kombinere ergonomisk utforming og høy komfort, med egenutviklede teknologier som gir redusert pustemotstand og komfortabel beskyttelse mot partikler. For mer krevende oppgaver tilbyr 3M et omfattende og fleksibelt utvalg av batteri og trykkluftdrevet åndedrettsvern for industriellt bruk. Dette utstyret er utviklet for en rekke miljøer, applikasjoner og helsefarer. Disse systemene gir i tillegg svært komfortabel beskyttelse mot flere farer, ved at de også beskytter hode, ansikt, øyne og hørsel. 

 

Kataloger